Aktuality

Vážení rodiče,

přejeme všem pohodové prožití prázdnin plných radosti a zážitků. Buďte na sebe a své děti opatrní, ať se ve zdraví shledáme. Pro nahlášené děti otevíráme 19.8.2024.

Kolektiv MŠ

Stanovení úplaty o prázdninách 2023/2024:

 

Červenec:               193,- Kč

Srpen:                     214,- Kč

Pro děti, které nebudou v červenci a srpnu do MŠ docházet

             -   úplata 0,- Kč

Při stanovení úplaty v době přerušení provozu (prázdniny) postupovala ředitelka v souladu se směrnicí č. 7 ze dne 8.4.2024.

V Konici 27.6.2024

                                                                     Hana Továrková, ředitelka školy

                                                                                                        v.r.

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 jsou zveřejněny ve školních dokumentech.

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024 jsou zveřejněny ve Školních dokumentech.

Z důvodu uzavření mateřské školy informujeme rodiče, že v souboru ,,Dokumenty" naleznete ,,Desatero pro rodiče."

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.