Aktuality

Vážení rodiče,

na základě směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ředitelka v příloze k této směrnici stanovila výši úplaty za měsíce březen, duben a květen.

Příloha ke směrnici

Oznamuje zákonným zástupcům dětí, že v  Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, bude v době letních prázdnin od 13.7. do 15.8.2020 přerušen provoz.

V termínech 27.7. - 31.7. a 3.8. - 7.8. 2020 lze dítě přihlásit na "Příměstský tábor".

 

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí,

že Mateřská škola Konice, příspěvková organizace,

v důsledku nepříznivé epidemiologické situace, po dohodě se zřizovatelem, s platností od 17.3.2020,

v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 14/2005 Sb. § 3 odst.2,  do odvolání přerušuje provoz.

 

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Žádost o OČR vystavuje ředitelka školy denně od 8.00 do 9.00 hodin, po telefonické domluvě.

volejte na číslo:723 021 725

 

 

O dalším postupu budou rodiče informováni na webových stránkách školy.

 

 

 

 

                                                   Hana Továrková, ředitelka školy

                                                                           v.r.

Z důvodu uzavření mateřské školy informujeme rodiče, že v souboru ,,Dokumenty" naleznete ,,Desatero pro rodiče."

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn ve Školních dokumentech.