Aktuality

Vážení rodiče,

na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Zakoupené pomůcky budou využívány ve všech třídách.

Hana Továrková, ředitelka školy

 

Upozorňujeme zákonné zástupce,

že v červnu 2022 stanovila ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na 450,- Kč za měsíc. Navyšte si, prosím, výši platby, pokud jste tak již neučinili.

 

Hana Továrková, ředitelka školy

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 jsou zveřejněny ve školních dokumentech.

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024 jsou zveřejněny ve Školních dokumentech.

Z důvodu uzavření mateřské školy informujeme rodiče, že v souboru ,,Dokumenty" naleznete ,,Desatero pro rodiče."

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.