Aktuality

Vážení rodiče,

s velikou radostí Vám mohu oznámit, že na základě informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou mateřské školy otevřeny od 10.5.2021 pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek. Přesto, prosím, dejte dětem do skříňky alespoň 1 roušku.

Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst.2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce) i za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Proto platí, že do mateřské školy nepatří děti a zaměstnanci, kteří mají

  • zvýšenou tělesnou teplotu
  • suchý kašel
  • dušnost
  • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
  • ztrátu chuti a čichu
  • bolest v krku
  • bolest svalů a kloubů
  • rýmu / ucpaný nos
  • bolest hlavy

Děkujeme všem rodičům za trpělivost a spolupráci při plnění úkolů při distančním vzdělávání.

Děti, které navštěvovaly MŠ v omezeném režimu si zaslouží pochvalu za statečnost při testování a jejich rodičům děkujeme za spolupráci, vstřícnost a ochotu.

Pokud bude Vaše dítě do MŠ od pondělí 10.5. docházet, je nutné jej předem nahlásit, a to nejpozději do pátku 7.5. do 14.00 hodin.

Těšíme se na vás a Vaše děti!

Za kolektiv MŠ

Hana Továrková

Stanovení úplaty o prázdninách 2020/2021:

Ředitelka mateřské školy stanovila úplatu o letních prázdninách takto:

Červenec:               88,- Kč

Srpen:                     190,- Kč

Pro děti, které nebudou v červenci a srpnu do MŠ docházet  -   úplata 0,- Kč

Při stanovení úplaty v době přerušení provozu (prázdniny) postupovala ředitelka v souladu se směrnicí č. 7 ze dne 8.6.2018.

V Konici 27.4.2021

                                                                     Hana Továrková, ředitelka školy

                                                                                                        v.r.

Vážení rodiče,

od 3.5. zůstává provoz mateřské školy ve stejném režimu jako doposud. Mění se pouze frekvence testování, bude se testovat pouze 1x týdně - v pondělí. Pokud nebude Vaše dítě v den testování v MŠ, provede se testování v den jeho příchodu.

I když incidence v Olomouckém kraji ze dne 28.4. dosahuje počtu 180,5 nakažených na 100 000 obyvatel, přesto bylo včera na tiskové konferenci vlády oznámeno, že se budou od 10.5. vracet všechny děti do mateřských škol. Máme z toho velkou radost, ale tato informace není zatím oficiálně potvrzena. Sledujte, prosím, webové stránky, kde se včas (snad) dozvíte další informace.

Vězte, bude líp!

Hana Továrková

 V dokumentu níže najdete oznámení o zápisu do Mateřské školy Konice, příspěvkové organizaci

 Zápis do mateřské školy