Aktuality

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, je zveřejněn pod registračními čísly ve "Školních dokumentech".

Oznamujeme rodičům, že v případě otevření MŠ o ošetřovné nepřijdou. Ve středu 20.5. schváleno senátem, čeká se na podpis prezidenta.

Oznamuje zákonným zástupcům dětí, že v  Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, bude v době letních prázdnin od 13.7. do 15.8.2020 přerušen provoz.

V termínech 27.7. - 31.7. a 3.8. - 7.8. 2020 lze dítě přihlásit na "Příměstský tábor".

Vážení rodiče,

na základě směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ředitelka v příloze k této směrnici stanovila výši úplaty za měsíce březen, duben a květen.

Příloha ke směrnici

 

Vážení rodiče,

na základě Vašeho zájmu a po projednání se zřizovatelem Vám oznamujeme, že Mateřská škola Konice, příspěvková organizace bude znovuotevřena 25.5.2020. Prostudujte si, vytiskněte a podepište "Pravidla pro provoz Mateřské školy Konice" a dále při nástupu odevzdějte p.uč. ve třídě "Cestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". V případě, že Vaše dítě nastoupí do MŠ, je třeba jej ještě telefonicky přihlásit na čísle 582 396 170 v době od 8.00 - 11.00 do pátku 22.5.

Prosíme rodiče dětí docházejících do třídy Koťátek, aby dětem přinesli označený hrníček na pitný režim.

Těšíme se na shledání

Hana Továrková, ředitelka školy

 

Čestné prohlášení

Provoz v době mimořádných opatření