Aktuality

Stanovení úplaty o prázdninách 2020/2021:

Ředitelka mateřské školy stanovila úplatu o letních prázdninách takto:

Červenec:               88,- Kč

Srpen:                     190,- Kč

Pro děti, které nebudou v červenci a srpnu do MŠ docházet  -   úplata 0,- Kč

Při stanovení úplaty v době přerušení provozu (prázdniny) postupovala ředitelka v souladu se směrnicí č. 7 ze dne 8.6.2018.

V Konici 27.4.2021

                                                                     Hana Továrková, ředitelka školy

                                                                                                        v.r.

Oznamujeme zákonným zástupcům, že prázdninový provoz bude od 1.7. do 9.7.2021 a od 16.8. do 31.8.2021. V době od 12.7. do 13.8. bude MŠ z organizačních a technických důvodů uzavřena.

Hana Továrková, ředitelka školy

Z důvodu uzavření mateřské školy informujeme rodiče, že v souboru ,,Dokumenty" naleznete ,,Desatero pro rodiče."

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 jsou zveřejněny ve školních dokumentech.

Rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn ve Školních dokumentech.