Stanovení úplaty o prázdninách 2020/2021:

Ředitelka mateřské školy stanovila úplatu o letních prázdninách takto:

Červenec:               88,- Kč

Srpen:                     190,- Kč

Pro děti, které nebudou v červenci a srpnu do MŠ docházet  -   úplata 0,- Kč

Při stanovení úplaty v době přerušení provozu (prázdniny) postupovala ředitelka v souladu se směrnicí č. 7 ze dne 8.6.2018.

V Konici 27.4.2021

                                                                     Hana Továrková, ředitelka školy

                                                                                                        v.r.