Stanovení úplaty o prázdninách 2023/2024:

 

Červenec:               193,- Kč

Srpen:                     214,- Kč

Pro děti, které nebudou v červenci a srpnu do MŠ docházet

             -   úplata 0,- Kč

Při stanovení úplaty v době přerušení provozu (prázdniny) postupovala ředitelka v souladu se směrnicí č. 7 ze dne 8.4.2024.

V Konici 27.6.2024

                                                                     Hana Továrková, ředitelka školy

                                                                                                        v.r.