Oznamuje zákonným zástupcům dětí, že v  Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, bude v době letních prázdnin od 13.7. do 15.8.2020 přerušen provoz.

V termínech 27.7. - 31.7. a 3.8. - 7.8. 2020 lze dítě přihlásit na "Příměstský tábor".