Co plánujeme od ledna do června 2018

LEDEN

 • Divadelní představení – O špinavém medvídkovi
 • O neposlušném Matýskovi
 • Kamarádi z Antarktidy /divadlo Šikulka/

ÚNOR

 • Beseda s psycholožkou na téma školní zralost
 • Maškarní karneval

BŘEZEN

 • Divadelní představení – Prasátka a jejich velká výprava /divadlo Olomouc/

DUBEN

 • Zápis dětí do 1.třídy ZŠ
 • Zahájení předplaveckého výcviku v Litovli pro předškolní děti
 • Rej čarodějnic
 • Návštěva u hasičů
 • Výukový program – Dravci /zahrada MŠ/

KVĚTEN

 • Zápis do mateřské školy
 • Návštěva knihovny, setkání s ilustrátorem p. Dudkem
 • Fotografování dětí, společné foto, tablo – předškoláci
 • Přání maminkám ke Dni matek
 • Vystoupení předškoláků v DD Jesenec ke Dni matek
 • Školní výlet
 • Beseda s učitelkami 1. třídy ZŠ pro rodiče předškoláků

ČERVEN

 • Den dětí na školní zahradě
 • Závěr školního roku na zahradě MŠ, pasování předškoláků – Tetiny Matylda a Klotylda
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ