Plánované akce od března do června jsou zrušeny!

LEDEN

Divadelní představení ,,Jak Karlik zachránil babičku“

 

 

ÚNOR

 

Beseda s psycholožkou na téma školní zralost

Projektový den - Zvířecí obludky - 19.2.

Maškarní karneval - 24.2.

 

BŘEZEN

 

Projektový den "Podmořský svět" - sférické kino

Projektový den mimo školu - Hvězdárna Prostějov - předškoláci

 

DUBEN

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Projektový den mimo školu - pevnost poznání (2 skupiny) - 8.4., 15.4.

Zahájení předplaveckého výcviku v Litovli pro předškolní děti

Rej čarodějnic

"Čarodějnická pohádka" - 22.4.

 

KVĚTEN

Zápis do mateřské školy - 4.5.

Fotografování dětí, společné foto, tablo - předškoláci - 13.5.

Přání maminkám ke Dni matek

vystoupení předškoláků v DD Jesenec ke Dni matek

Projektový den "Na farmě" - 29.5. - Zlatá farma Štětovice

Beseda s učitelkami 1. třídy ZŠ pro rodiče předškoláků

Den dětí na školní zahradě

 

ČERVEN

Den dětí na školní zahradě

Závěr školního roku na zahradě MŠ, pasování předškoláků - divadlo Paravánek - 19.6. v 15.00 hodin

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ