Školní jídelna při mateřské škole v Konici

zajišťuje pro děti stravování v době pobytu v mateřské škole - přesnídávku, oběd, svačinu a celodenní pitný režim. Je povinna dodržovat hygienické předpisy, finanční a výživové normy. Plnění výživových norem zajišťuje pomocí sledování tzv. spotřebního koše. Spotřební koš je sestavený na základě doporučených výživových dávek v České republice a určuje měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. Mezi vybrané druhy potravin patří: maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny, vejce.

Školní jídelna vaří podle receptur pro školní stravování, především od Společnosti pro výživu. Musí dodržovat technologické postupy, použití správných surovin, nesmí používat ostré a dráždivé koření, ani různá ochucovadla - masoxy, polotovary, tučná masa apod.. Povoleno je pouze takové koření, které je pro organizmus spíše užitečné. Receptury jsou uzpůsobeny pro děti MŠ a veškeré pokrmy si sami vaříme.

ico sm pdf Aktuální jídelníček

 

Od 1. června 2022 dochází z důvodu zdražování potravin ke zvýšení cen stravného.

Zkontrolujte si prosím nastavení výše finančního limitu vašich souhlasů s inkasem.

 

Poplatky za stravné v MŠ Konice od 1. 6. 2022:

děti do 6 let: přesnídávka     9,-  Kč              kategorie děti 7-10 let: přesn. 13,- Kč                                   
                        oběd             19,-  Kč                                                      oběd   27,- Kč                      
                        odpol. svač.    9,-  Kč                                           odpol. svač. 13,- Kč
                        pitný režim     4,-  Kč                                            pitný režim    4,- Kč
                        ----------------------------------                                     -------------------------------
                        celkem         41,- Kč                                               celkem       57,- Kč

Částka za nápoje v rámci pitného režimu se připočítává k dopolední přesnídávce.

Do věkové skupiny 7-10 let jsou strávníci zařazováni na celou dobu školního roku hned od začátku školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let. Do školního roku se započítávají prázdniny následující po daném školním roce. Do věkové skupiny 7-10 let tedy spadají všechny děti s odkladem školní docházky a hradí vyšší poplatek za stravné po celý školní rok v MŠ. Velikost porce kategorie 7-10 let je 1,4 násobek kategorie dětí do 6 let.

 

 

Dokumenty

ico sm pdf Poplatky za stravné

ico sm pdf Informace o alergenech

ico sm pdf Důležité informace pro rodiče

ico sm pdf Vnitřní řád školní jídelny

ico sm pdf Spotřební koš - plnění

ico sm pdf Spotřební koš - plnění 2020

ico sm pdf Výživová pyramida

ico sm pdf Společnost pro výživu - Zdravá třináctka

ico sm pdf Jak méně solit

ico sm pdf Vaříme i z těchto potravin

ico sm pdf Výchova ke zdravému životnímu stylu

kuchyn 1kuchyn 2